Norsk Elektro Optikk AS
specialists in electro optic technology
What is this? Click on image to find out.
Home Research Activitites Products and Services News and Publications Company Information Contact Information
Selected
Addresses
Directions
Employment

Sommerjobber 2017

Norsk Elektro Optikk AS har sommerjobber for studenter hvert år. Målgruppen vår er master-studenter med faginteresser innen elektro-optikk, elektronikk, signal/bildebehandling, programmering, fysikk, optikk, kjemi og industriell prosessteknikk.

Vi er spesielt interessert i studenter som kan tenke seg kombinasjon sommerjobb, prosjektoppgave og masteroppgave.

Aktuelle kandidater kan komme fra NTNU, UiO m.fl.

Send søknad med dine interesser (CV) og karakterutskrift til:

Norsk Elektro Optikk AS
Prost Stabels vei 22
2019 Skedsmokorset

eller via e-post til sjobb2017@neo.no

Søknadsfrist
Send inn søknad snarest dersom du er interessert.
Første frist er 2017-02-20.
Frist for siste runde er 2017-04-21.

Bottomm menu: [Contact] [Maps and Directions] [About NEO] [About this Site]
© Norsk Elektro Optikk AS 2017. All rights reserved